تولید قطعات پلاستیک

مدرن تکنیک امکان ساخت انواع قالب پلاستیک و تولید در واحد تزریق قطعات پلاستیکی با...
مدرن تکنیک امکان ساخت انواع قالب پلاستیک و تولید در واحد تزریق قطعات پلاستیکی با دو دستگاه تزریق 100 و 120 تن توانایی تولید قطعات پلاستیکی تا 200 گرم را دارا می باشد.
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر