هاشمی

  • شرکت بهینه روشن کار

    شرکت بهینه روشن کار 1393/8/14

    شرکت بهینه روشن کار در سال ۱۳۷۲ در زمینی به متراژ ۶۰۰۰ متر مربع تولید کارخانجات آسفالت در تناژ های مختلف بر...