میکسر

میکسر

میکسرهای ساخت  این شرکت به لحاظ تعداد پنجه بازوها دارای کیفیت میکس عالی میباشد. بدنه میکسر بصورت کامل با کاشی هایی به ابعاد حدود ۲۵X۲۵ سانتی متر پوشیده شده . کوچک بودن ابعاد کاشی ها تعمیر کار را قادر میسازد تا به راحتی و به سرعت اقدام به تعویض انها نماید .همچنین با توجه به تقارن انها اگر یک گوشه خورده شود با چرخانیدن انها مجددا قابل استفاده خواهند بود.

فضای میکسر به مکش اگزوز فن ارتباط داده شده و در زمان تخلیه فیلر که غبار بسیار زیادی در فضای میکسر ایجاد میشود از خروج این غبار به اطراف میکسر جلوگیری نموده و این غبار از طریق کانال مرتبط با اگزوز فن به مسیر اگزوز هدایت می گردد.

پنجه ها و بازوهای داخل میکسر از آلیاژ خاصی ریخته گری شده و بسته به سختی و سایش مصالح بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت کارکرد خواهند داشت.