سرند

سرند

سرند های ویبره طراحی شده جهت دانه بندی ۴ نوع مصالح گرم شامل ۶-۰ میلیمتر - ۱۲-۶  میلیمتر ۱۸-۱۲ میلیمتر ۲۵-۱۸ میلیمتر

کارخانه های اسفالت ساخت شرکت بهینه روشن کار به دو نوع سرند مجهز میباشند

۱- سرندهای ویبره معمولی با دو عدد وزنه لنگ که در دو طرف محور سرند تعبیه گردیده و ارتعتش سرند توسط انها تامین میگردد.

۲- سرندهای ویبره دو محوره که بجای وزنه لنگ از دو عدد محور که لنگ میباشند استفاده میگردد . قدرت دانه بندی این سرند هابسیار بالا بوده و دقت در تفکیک مصالح باعث تولید اسفالت با کیفیت مطلوبتری نسبت به سرند های نوع اول میگردد

این سرند ها در ۳.۵ طبقه طراحی و ساخته شده است.

در صورتیکه مخازن تعبیه شده در زیر سرند پر شود توسط لوله های سرریز به خارج هدایت میگردد

همچنین دریچه هایی در دیواره بین ها جهت نمونه برداری تعبیه گردیده است.

در قسمت زیر بین ه ا یا مخازن سیستم توزین یا باسکول تعبیه شده است که با توجه به طرح اسفالت وزن معینی از هر یک از مخازن فوق بصورت اتوماتیک و از طریق فرامینی که از طریق سیستم توزین صادر میگردد به داخل باسکول تخلیه میگردد.

سیستم توزین مجهز به نرم افزار قلق گیری میباشد و همواره سه باسکول اخر از هر یک از مواد را کنترل نموده و در صورت انحراف از طرح انرا اصلاح مینماید.