فلاسک

فلاسک

منبع فلاسک شامل قسمتهای زیر میباشد:

۱- کویل جهت عبور روغن داغ در چهار طبقه ساخته شذه از لوله ۲ اینچ

۲- بدنه از ورق به ضخامت ۶ میلی متر

۳- استحکامات مورد نیاز در داخل تانک جهت جلوگیری از جمع شدن تانک  در اثر نیروی کششی قیر

۴- پشم سنگ جهت ایزوله نمودن فلاسک

۵- ورق روکش از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱.۵ میلی متر

۶- سیستم مکش قیر مجهز به شناور

۷- پمپ قیر ۳ اینچ نصب شده روی فلاسک