بگ فیلتر

بگ فیلتر

در اکثر موارد بخصوص کارخانه های آسفالت که در نزدیک مناطق مسکونی ویا کشاورزی و یا صنعتی تعبیه شده فیلتر آبی را بعنوان عامل جلوگیری از آلودگی محیط زیست قبول ندارند و عملا 100% تصفیه گازهای خروجی را انجام نمیدهند.
در این موارد از سیستم فیلتراسیون دیگری به نام بگ فیلتر ( فیلتر کیسه ای ) و یا فیلتر خشک استفاده می نمایند .
در این روش نیازی به استفاده از آب نمیباشد .در مسیر گازهای خروجی که توسط اگزوزفن مکیده می شوند کیسه هایی قرار میدهند که کلیه غبارهای موجود در اگزوزفن را به خود جذب می نماید . غبارهای جمع آوری شده توسط هر کیسه در هر چند ثانیه یکبار با روشهای متفاوت از کیسه ها جدا شده و توسط اسکروکانوایر به خارج از بگ فیلتر انتقال داده میشود.