سیلکونها ( سیستم غبارگیر)

گازهای حاصل از احتراق و همچنین بخار آب موجود درمصالح که در داخل درایر تبخیر گردیده بایستی به خارج از فضای خشک کن انتقال داده شود بدین منظور از اگزوزفن استفاده می شود.
هوای مکیده شده از درایر توسط اگزوزفن بخشی از ریز دانه های موجود در مصالح را نیز با خود از درایر خارج می نمایند . با توجه به اینکه این مصالح که اصطلاحا به آن فیلر می گویند نقش اساسی در پیوند دادن دانه های شن و ماسه موجود در آسفالت را بعهده دارند بایستی جمع آوری شده و مجددا به سایر مصالح ملحق شوند.
بدین منظور غبارگیر هایی در مدلها و سایزهای مختلف ساخته شده که گازها در حین عبور از این غبارگیرها به چرخش در آمده و با استفاده از نیروی گریز از مرکز فیلرهای فراری را جدا نموده و توسط حلزونی ( اسکروکانوایر ) به الواتور فیلر و از آنجا به باسکول فیلر منتقل و مجددا به آسفالت اضافه می نمایند.
قطر این سیلکونها 90سانتی متر و ارتفاع کلی آنها 3متر می باشد.
در جدول زیر تعداد سیلکونها در کارخانه های مختلف ذکر شده است

 
لازم به ذکر است قدرت مکش اگزوزفن توسط دریچه های پروانه ای که توسط یکدستگاه موتور که از اطاق فرمان کنترل میگردد قابل تنظیم می باشد.