درایر

بزرگترین امتیاز درایر استفاده شده در کارخانه آسفالت ساخته شرکت بهینه روشن کار میزان سوخت مصرفی برای هر تن آسفالت است این مقدار بین ۶الی ۷ لیتر برای هر تن آسفالت می باشد . این مهم به لحاظ طراحی صحیح قاشقکهای تعبیه شده در ناحیه های مختلف درایر می باشد.
مصالح ورود به درایر توسط یک سیستم حلزونی که در بدو ورود مصالح تعبیه گردیده به مرحله دوم درایر انتقال داده می شود. در این مرحله که مسیر عبور گازهای گرم حاصل از احتراق می باشد و اولین مرحله تبادل انرژی بین گازهی داغ و مصالح صورت می گیرد . بدین منظور قاشقکهای تعبیه شده در بدنه درایر مصالح را به صورت ریزشی از قسمت بالای درایر به پایین انتقال می دهد .قاشقکها طوری تعبیه شده که در طول این مرحله یک پرده کامل از مصالح که از بالا به پایین در جریان است در مقابل گازهای گرم قرار گرفته و گازها که تحت تاثیر مکش اگزوزفن قرار دارند از لابلای این پرده که با توجه به ظرفیت کارخانه آسفالت بین ۳ الی ۵ متر می باشد عبور می نماید .قسمت عمده انتقال حرارت و بالا رفتن درجه حرارت مصالح در این مرحله انجام می شود.
مصالح بعد از عبور از این مرحله به قسمتی از درایر میرسند که برد شعله مشعل به این قسمت می رسد بنابراین در صورت ریزش مصالح از بالا به پایین باعث خفه شدن شعله و ناقص سوختن مشعل خواهد شد .لذا قاشقکهای تعبیه شده در بدنه درایر بصورت ظرفی که مصالح را در خود نگه میدارد عمل نموده و شبیه ظرفی که داخل آن مواد باشد و در زیر آن شعله ای روشن باشد عمل می نماید .این عمل قسمت عمده ای از انرژی تشعشعی حاصل از سوختن مشعل را جذب مصالح نموده و حرارت مصالح در این مرحله به بالاترین مقدار خود که بایستی بین ۱۳۰ الی ۱۶۰ درجه سانتی گراد باشد می رسد.

شن و ماسه ای که درجه حرارت آن به حد مطلبوب رسیده و رطوبت موجود در آنها کاملا جدا شده و فاقد هرگونه رطوبتی  میباشد توسط شوت درابر به بالابر مصالح منتقل می گردد.

 

مشخصات درایر:

 

جهت انتقال قدرت به درایر از ۲ روش استفاده میگردد.
۱-    روش مستقیم که در این حالت بعد از انتقال نیرو از الکتروموتور به گیربکس خروجی گیربکس به چرخ دنده پینیون انتقال و پینیون دنده کمربندی نصب شده به درایر را به حرکت در می آورد و باعث حرکت دورانی درایر می گردد.
۲-    روش غیر مستقیم در این روش از ۴ عدد الکتروموتور گیربکس استفاده می شود و با انتقال حرکت گیربکس ها به ۴ عدد رولیکهای تعبیه شده در زیر رینگهای درایر باعث غلطانیدن رینگها و چرخش درایر می گردد.