سیلوهای سرد

سیلوهای سرد در نظر گرفته شده بصرت تک واحدی و به ابعاد .۳/۲۰x۲/۳۰ x ۳می باشد و با توجه به ظرفیت کارخانه و سفارش مشتری از ۳ تا ۵ واحد سیلو در نظر گرفته می شود.
نوار نقاله تعبیه شده در زیر سیلو مجهز به الکتروموتور گیربکس ۲/۲ کیلو وات می باشد که توسط کنترل دور از اطاق فرمان دور آنها قابل کنترل می باشد.
 

نوار نقاله زیر سیلو ها برای کارخانه های تا ۱۲۰تن به عرض ۵۰ سانتی متر و ۱۶۰ تنی با عرض ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته شده قدرت الکتروموتور آن۴  کیلو وات می باشد .طول این نوار با توجه به تعدا سیلوها از ۱۰ متر الی ۱۶  متر متغییر می باشد.

در ضمن ظرفیت سیلو بنا بر نیاز مشتری تا ۱۷ متر مکعب افزایش می یابد