ترکیب عجیب خودروی هیوندای ولستر همه را حیرت زده کرد

ترکیب عجیب خودروی هیوندای ولستر همه را حیرت زده کرد

1393/5/19

نام نویسنده حامد ذهابی

کارخانه عظیم خودروسازی هیوندای اخیرا خودرویی تولید نموده است که دارای سه درب می باشد که از یک طرف 2 و از طرفی دیگر 1 درب قرار گرفته است

تگ ها